Vitajte v centre podpory spoločnosti BETAMONT


Za účelom zefektívnenia našich služieb využívame online systém podpory zákazníkov. Každej žiadosti o podporu je pridelené jedinečné číslo, ktoré je možné použiť na sledovanie pokroku pri riešení problému. Novú požiadavku môžete zadať prostredníctvom platnej e-mailovej adresy.

Zabezpečujeme archiváciu všetkých Vašich podnetov a žiadostí o podporu spolu s odpoveďami.